Média

Akreditace novináře / fotografa

Jméno a příjmení:
Redakce:
Telefon:
E-mail:
Publikované pozvánky na akci (formou odkazů, scan atd.):

Žádosti o akreditace zasílejte na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. do 15. května 2015. Zasláním žádosti o akreditaci akceptujete níže uvedené ručení odpovědnosti.

Ručení odpovědnosti a povinnosti akreditovaného

Označení akreditovaného je nepřenosné, je majetkem pořadatele soutěže. Porušení bezpečnostních a organizačních pravidel a neuposlechnutí instrukcí pracovníků vede k okamžitému odebrání tohoto označení a vykázání z podniku.

Každý akreditovaný musí bezpodmínečně dodržovat veškerá bezpečnostní pravidla motoristického sportu, dbát pokynů pořadatelů a traťových komisařů. Svým chováním nesmí ohrozit průběh akce, bezpečnost svoji ani jiných osob.

Akreditovaná strana si je vědoma toho, že motoristický sport je nebezpečný a daného podniku se zúčastňuje na vlastní nebezpečí. Zavazuje se, že nyní, ani nikdy v budoucnu nebude požadovat náhradu, svalovat odpovědnost, obviňovat či žalovat pořadatele, organizátory, kluby, které mají co dočinění s podnikem, dále propagátory, jakýkoli účastnící se tým nebo jezdce, majitele okruhu a jiné organizace participující na podniku, pracovníků služeb, zástupců a smluvních partnerů v případě, že dojde k osobnímu zranění, úmrtí nebo ztrátě jakéhokoliv druhu na straně akreditovaného v souvislosti s jeho přítomností na podniku.

Akreditovaná strana se zavazuje nepoškozovat pořadatele a nepožadovat po nich, ani jejich činitelích náhradu za jakékoliv škody způsobené třetí stranou (osobní zranění, úmrtí, škody nebo ztráty jiného druhu), které při sportovním podniku vznikly.

Žadatel o akreditaci je povinen dodržovat hygienická a kulturní pravidla spojená s jeho prací a pracovištěm, na kterém ji bude vykonávat. Zavazuje se neomezovat svým chováním a jednáním své spolupracovníky, jiné akreditované osoby a osoby činné na daném sportovním podniku.

Marketingový partner

Roman Málek

Partneři

© 2012 - BMWrace.cz
Web vytvořil Lukáš Rolínek - NETOVKY.info